Profesionálne vedenie účtovníctva – Account services

Vedenie účtovníctva pre živnostníkov, občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj lekárov, advokátov, tlmočníkov a iné osoby podnikajúce na základe osobitého predpisu.
Vedenie účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri, či osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne.
Moderný spôsob vedenia účtovníctva, ktorý nielen významným spôsobom šetrí čas a náklady, ale zvyšuje zároveň bezpečnosť dát a úroveň kontroly účtovníctva zo strany klienta.
Vypracovanie daňových priznaní, tvorba súhrnného a kontrolného výkazu, registrácie pre daňové účely, zastupovanie pred daňovým úradom a pri daňových kontrolách a iné služby pre všetky druhy daňových subjektov.
Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ľubovoľný počet zamestnancov vrátane služieb ako sú zaobstaranie a distribúcia stravných lístkov, výkazníctvo či komunikácia s príslušnými úradmi.
Predovšetkým pre podniky, ktoré si vedú účtovníctvo interne, vyžadujú však odborný dozor nad vedením účtovníctva, prípadne konzultácie pri riešení niektorých situácií.

O Account services

Account services predstavuje spojenie profesionálov pod vedením skúsenej účtovníčky, ktorá sa dlhodobo zaoberá spracovaním účtovníctva a pridruženej agendy.

Cieľom je ponúkať našim klientom kvalitné služby k ich maximálnej spokojnosti s víziou dlhodobej spolupráce. Jej základom je odbremeniť klienta od kompletnej účtovnej a mzdovej agendy tak, aby sa mohol venovať primárnej podnikateľskej činnosti. Okrem kvalitných služieb klientom ponúkame tiež spoľahlivosť a vďaka uplatňovaniu individuálneho prístupu aj riešenia šité na mieru.

Začínajúcim podnikateľom poskytujeme komplexný servis od založenia spoločnosti a jej registráciu u príslušných úradov, cez zaistenie webových stránok, až po prebratie kompletnej účtovnej a mzdovej agendy.

Existujúcim spoločnostiam ponúkame okrem vedenia účtovníctva a mzdovej agendy tiež zastupovanie spoločnosti pred úradmi a orgánmi štátnej správy či registráciu zmien v spoločnosti v obchodnom registri.

Naše služby poskytujeme predovšetkým podnikateľom z Bratislavy a okolia. Na prekonanie väčších vzdialeností využívame našu službu online účtovníctvo alebo služby prepravnej spoločnosti, ktorá zaistí prepravu účtovných dokladov ku nám.

Prečo si nás vybrať

Dôraz na spoľahlivosť a kvalitu
Individuálny prístup
Maximálna diskrétnosť
Poistenie zodpovednosti za škodu
Vedenie účtovníctva u klienta
Online účtovníctvo
Účtovné poradenstvo
Služby vo viacerých jazykoch
Klienti ako záruka kvality

Máte záujem o naše služby alebo na nás máte nejaké otázky?

Mám záujemMám záujem