Uvedený cenník účtovných prác je informatívny. Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré majú vplyv na účtovníctvo podniku, sa snažíme ku klientom pristupovať individuálne. V príprade vášho záujmu o naše služby vás preto radi pozveme na kávu a priprávime pre vás vhodné riešenie. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 • Jednoduché účtovníctvo
 • od €70mes.
 • Podvojné účtovníctvo
 • od €100mes.
 • Daňové priznanie k DPFO
 • od €20
 • Daňové priznanie k DPPO
 • od €175
 • Mzdy a personalistika
 • od €8za osobu
 • Účtovné Poradenstvo
 • od €25za hod.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Čo od nás môžete očakávať

Rozsah a druh poskytovaných služieb závisí samozrejme na vzájomnej dohode. Pre vašu predstavu však uvádzame zoznam všetkých činností, ktoré sú súčasťou bežného balíka služieb.

Jednoduché účtovníctvo

 • Vedenie účtovníctva
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • vypracovanie štandardných výkazov
 • Vedenie evidencie DPH a daňové priznanie k DPH
 • Komunikácia s úradmi
 • Bežné účtovné poradenstvo
 • Daňové priznanie k dani z príjmov

Podvojné účtovníctvo

 • Vedenie účtovníctva
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia zásob
 • vypracovanie štandardných výkazov
 • Vedenie evidencie DPH, daňové priznanie k DPH
 • Vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
 • Komunikácia s úradmi
 • Bežné účtovné poradenstvo
 • Daňové priznanie k dani z príjmov