Vedenie jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo vedú predovšetkým podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú podnikanie na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom a nie sú teda zapísané v obchodnom registri. Túto službu zvyčajne poskytujeme drobným podnikateľom, ale občianskym združeniam, či neziskovým organizáciám.

Naše služby sú podoprené zmluvou, ktorá upravuje všetky podmienky vzájomnej spolupráce vrátane stanovených termínov. Všetky účtovné služby sú teda poskytované v zákonom stanovenej lehote.

Účtovníctvo vedieme v ekonomickom informačnom systéme Pohoda. Na základe dohody je však možné viesť účtovníctvo aj vo vašom ekonomickom systéme priamo vo vašich priestoroch, alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu. Rovnako klientom poskytujeme možnosť nechať si faktúry vystavovať prostredníctvom nás.

Postup pri spracovaní jednoduchého účtovníctva

 • v stanovenom termíne si vyzdvihneme, prípadne nám doručíte do nášho sídla v Bratislave všetky potrebné podklady
 • zhromaždené podklady skontrolujeme, zoradíme ich a zaúčtujeme
 • všetky požadované výstupy vám následne dodáme v elektronickej alebo papierovej forme
 • pre platcov DPH v stanovených intervaloch vypracujeme daňové priznanie k DPH
 • na konci účtovného obdobia vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmov vrátane všetkých príloh

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky a všetky výkazy odosielame rovnako v elektronickej podobe. Klientov zároveň zastupujeme pred úradmi a každému navyše poskytujeme bežné účtovné poradenstvo v rámci účtovných služieb.

Služby poskytované v oblasti jednoduchého účtovníctva

 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • evidencia pokladničných a bankových dokladov
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie prehľadov podľa požiadaviek klienta
 • vedenie evidencie DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb
 • vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch a výkazu o majetku a záväzkoch
 • príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových povinností a včasné odoslanie daňových priznaní a ostatných písomností na daňový úrad v zákonom stanovenej lehote

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva ponúkame klientom možnosť viesť účtovníctvo online.

Vedenie jednoduchého účtovníctva poskytujeme už od 70 eur.

Mám záujem o službuMám záujem o službu