Vedenie účtovníctva pre živnostníkov, občianske združenia, neziskové organizácie, lekárov, advokátov, tlmočníkov a iné osoby podnikajúce na základe osobitého predpisu.
Vedenie účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri, ale aj pre osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne.
Moderný spôsob vedenia účtovníctva, ktorý nielen významným spôsobom šetrí čas a náklady, ale zvyšuje zároveň bezpečnosť dát a úroveň kontroly účtovníctva zo strany klienta.
Vypracovanie daňových priznaní, tvorba súhrnného a kontrolného výkazu, registrácie pre daňové účely, zastupovanie pred daňovým úradom a pri daňových kontrolách a iné služby pre všetky druhy daňových subjektov.
Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ľubovoľný počet zamestnancov vrátane služieb ako sú zaobstaranie a distribúcia stravných lístkov, výkazníctvo či komunikácia s príslušnými úradmi.
Predovšetkým pre podniky, ktoré si vedú účtovníctvo interne, vyžadujú však odborný dozor nad vedením účtovníctva, prípadne konzultácie pri riešení niektorých situácií.