Spracovanie daňovej agendy

Daňové priznanie

Správne vypracované a včasne podané daňové priznanie je jedným zo základných aspektov úspešného podnikania. Keďže súvisiaca legislatíva je rozsiahla a dochádza v nej k relatívne častým zmenám, mnoho daňových poplatníkov naráža pri jeho vypĺňaní na rôzne prekážky. My vám preto ponúkame kompletné vypracovanie daňového priznania vrátane všetkých požadovaných príloh a jeho doručenia pre fyzické (typ A aj typ B) ako i právnické osoby.

Všetky legislatívne zmeny sledujeme a naše výstupy sú aktualizované v súlade s nimi tak, aby sa predchádzalo vzniku možných rizík v oblasti daní. Spracovanie daňových priznaní poskytujeme nielen stálym klientom, ktorým vedieme kompletnú účtovnú agendu, ale aj jednorazovo, na základe predložených účtovných dokladov, pre podnikateľov, ale aj zamestnancov, ktorí nestihli požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Postup pri spracovaní daňového priznania

 • (v prípade stálych klientov) priebežne kontrolujeme všetky podklady potrebné pre spracovanie daňového priznania a riešime odhalené problémy a nedostatky
 • po uplynutí zdaňovacieho obdobia zhromaždíme všetky podklady
 • následne vypracujeme daňové priznanie a odovzdáme všetky dokumenty príslušným inštitúciám
 • po celý čas vás zároveň zastupujeme pri komunikácii s daňovými autoritami

Všetky daňové priznania a väčšinu ostatných dokumentov odosielame do príslušných inštitúcií elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Daňové priznanie môžete mať vypracované profesionálne vrátane všetkých príloh a bez stresu z možného pochybenia či premeškania niektorého z daňových termínov.

Služby poskytované v oblasti daní

 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo živnosti
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • mesačné a kvartálne vypracovanie daňového priznania k DPH
 • vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu pre DPH
 • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • vrátenie DPH zaplatenej v krajinách EÚ
 • registrácie pre daňové účely
 • zastupovanie klienta pred daňovým úradom
 • zastupovanie klienta pri daňových kontrolách

Daňová priznanie k dani z príjmov vám vypracujeme už za 20 eur.

Mám záujem o službuMám záujem o službu