Online účtovníctvo

Naším klientom aktuálne poskytujeme možnosť vedenia účtovníctva online (tiež internetové účtovníctvo). Ide o novodobý spôsob vedenia účtovníctva, ktorého princíp spočíva v spojení vzdialeného klienta s naším ekonomickým softvérom Pohoda prostredníctvom internetového pripojenia. Toto spojenie umožňuje klientovi sledovať svoje účtovníctvo online, čo znamená, že má neustály prístup k aktuálnym údajom prakticky z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet.

Aké zmeny sú potrebné pre online vedenie účtovníctva?

Nemusíte robiť žiadne zmeny. Vďaka tomu, že sa softvér a dáta nachádzajú na serveri, všetky aktualizácie a zálohovanie dát prebiehajú na jeho strane. Na vašich zariadeniach nemusíte nič sťahovať či inštalovať. Prístup k účtovníctvu je teda nezávislý na konkrétnom počítači alebo notebooku, či dokonca operačnom systéme a môže k nemu pristupovať akákoľvek oprávnená osoba. Okrem toho na online účtovníctvo nie sú potrebné výkonné zariadenia, postačuje bežný počítač s pripojením na internet. Týmto spôsobom môžete samozrejme viesť ako jednoduché, tak aj podvojné účtovníctvo.

Koľko to stojí?

Pri službe online účtovníctvo nie sú žiadne počiatočné náklady v podobe licenčného, či inštalačného poplatku. Služba funguje na princípe prenájmu miesta na serveri a licencie príslušnej verzie ekonomického softvéru Pohoda. Platíte len za to, čo skutočne využijete, vo forme paušálneho poplatku. Na požiadanie vám vypracujeme cenovú ponuku.

Sú dáta dostatočne zabezpečené?

Všetky dáta sú pravidelne zálohované a nachádzajú sa na fyzicky oddelených úložiskách. Celkovo sú chránené na úrovni, ktorú väčšina malých a stredných podnikov nedosahuje.

Výhody online účtovníctva

Po prihlásení do programu Pohoda môžete vystavovať faktúry, sledovať ich stav a posielať upomienky. Máte k dispozícii náhľad do štandardných, zostáv, ale môžete tiež tvoriť ľubovoľné zostavy podľa potrieb. Máte k dispozícii adresár Vašich dodávateľov a odberateľov. Môžete viesť pokladňu, skladovú evidenciu, knihu jázd, atď. Všetky úkony, ktoré vykonáte okamžite vidíme, čo platí aj naopak, takže na každý stav je možné v momente vykonať adekvátnu reakciu.

Prehľad najvýznamnejších výhod online účtovníctva:

 • vždy aktuálny prehľad o hospodárení podniku
 • žiadne zhrávanie dát či vytváranie duplicitných dokladov
 • žiadny dodatočný softvér, žiadne sťahovanie, žiadna inštalácia
 • prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • možnosť sledovať údaje prakticky z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet
 • aktualizácie a pravidelné zálohovanie dát bez starostí
 • minimálne požiadavky na zariadenia
 • vedenie účtovníctva priamo v ekonomickom softvéri
 • významné úspory v porovnaní s klasickým vedením účtovníctva
 • žiadny licenčný alebo inštalačný poplatok
 • nastavenie rôznych úrovní oprávnenia pre jednotlivé osoby