Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo

Účtovníctvo patrí medzi oblasti, ktoré sú typické tým, že sa ich týka rozsiahla legislatíva, ktorá sa navyše mení často a nesystematicky. Aj pre samotných účtovníkov je preto niekedy zložité sledovať všetky zmeny v zákonoch a správne interpretovať predpisy. To môže viesť k ich nesprávnemu uplatneniu, alebo dokonca neuplatneniu v praxi. Väčšina podnikateľov, ale aj mnoho účtovníkov v rôznych v spoločnostiach preto z času na čas potrebuje poradiť pri riešení niektorých situácií.

Naša spoločnosť preto klientom ponúka účtovné poradenstvo v podobe konzultácií, ktorých cieľom je nájsť riešenie konkrétnych problémov formulovaných klientom. Konzultácie sú poskytované osobne u nás v Bratislave, telefonicky alebo online prostredníctvom e-mailu, , či iným vopred dohodnutým spôsobom a to jednorazovo, ale aj na pravidelnej báze, kedy zvyčajne úzko spolupracujeme účtovníkmi alebo priamo s vedúcimi pracovníkmi podnikov.

Priebeh konzultácií

 • klient sformuluje a detailne popíše problém, ktorého riešenie má záujem, pričom formulácia môže byť doplnená resp. rozšírená na základe komunikácie
 • po formulácii problému prebieha jeho analýza, ak si to situácia vyžaduje, a je vytvorený návrh riešenia
 • na záver je návrh komunikovaný klientovi

Čo zahŕňa účtovné poradenstvo

Predmetom jednorazových konzultácií sú zvyčajne zmeny zákonov a ich dopad na účtovníctvo podniku, či vypracovanie výstupných zostáv. Pravidelné konzultácie slúžia na zaistenie bezproblémového chodu účtovníctva

V rámci účtovného poradenstva poskytujeme následovné služby:

 • vypracovanie interných účtovných smerníc, nastavenie a optimalizácia účtovných procesov
 • vypracovanie výstupných zostáv
 • dozor nad účtovníctvom
 • konzultácie týkajúce sa zmien účtovných zákonov a ich implementácie do praxe
 • konzultácie týkajúce sa účtovania účtovných prípadov
 • konzultácie týkajúce sa zostavenia účtovnej závierky
 • overenie úplnosti účtovných prípadov
 • pomoc pri registrácii pre daňové účely, pri komunikácii s úradmi a pri daňových kontrolách

Účtovné poradenstvo poskytujeme už od 25 eur za hodinu.

Mám záujem o službuMám záujem o službu